Zgłoś szkołę do konkursu Leon

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Konkurs Języka Angielskiego Szkoła Podstawowa - Leon

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie przedmiotowym z języka angielskiego dla uczniów klas I-VIII. W tym roku szkolnym zaplanowaliśmy dwie sesje Leona z angielskiego. Na tej stronie znajdują się aktualne informacje dla koordynatorów.

Konkursy z języka angielskiego dla szkół podstawowych

Konkurs przedmiotowy Leon z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych i przedmiotowych posiadanych przez uczniów. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędnych do rozwiązania zadań. Zakres testu dostosowany jest do norm programowych realizowanych w szkołach. Konkurs z języka angielskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów ma formę testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. W każdym pytaniu może być jedna, dwie lub więcej poprawnych odpowiedzi. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut, więc swobodnie można go przeprowadzić podczas zajęć lekcyjnych.

Co roku odbywają się 2 sesje konkursów – sesja jesienna i wiosenna. Warunkiem przystąpienia szkoły do ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego jest zgłoszenie co najmniej 10 uczniów ze szkoły i uiszczenie opłaty w wysokości 15 zł za uczestnika.


Nagrody i zgłoszenia

Uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów otrzymują dyplom laureata i nagrodę książkową, pozostali uczestnicy olimpiady niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymują dyplom uczestnictwa. Wszystkie szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego dla szkół podstawowych.


Najczęściej zadawane pytania:

Poniżej sporządziliśmy listę najczęściej zadawanych pytań, które otrzymujemy od Państwa tuż przed rozpoczynającymi się sesjami konkursów. Mamy nadzieję, że udzielone odpowiedzi, przybliżą Wam, czym jest “Leon” i do kogo jest on skierowany. W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z biurem.


Czym jest “Leon”?

“Leon” jest Ogólnopolskim Konkursem Przedmiotowym, skierowanym do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.


Czy jest to konkurs tylko dla najzdolniejszych?

Absolutnie nie. Jest to konkurs bez eliminacji wewnątrzszkolnych, który umożliwia sprawdzenie wiedzy każdego chętnego ucznia, bez względu na jego dotychczasowe wyniki w nauce. Celem konkursu jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy, poznanie mocnych i słabych stron ale także świetna zabawa i zaznajomienie ucznia z regułami panującymi podczas różnorodnych konkursów i olimpiad.


Jak często jest przeprowadzany?

Konkurs jest cykliczny. W każdym roku szkolnym, nauczyciele mogą go przeprowadzić w dwóch sesjach – sesja jesienna oraz sesja wiosenna.


Jaki jest zakres materiału każdej z sesji?

Sesja jesienna jest konkursem na DOBRY POCZĄTEK i jest powtórką z poprzedniego roku szkolnego. Sesja wiosenna to konkurs obejmujący zagadnienia z aktualnego roku szkolnego. UWAGA! W sesji jesiennej i wiosennej klasy pierwsze MOGĄ brać udział.


Z jakich przedmiotów jest organizowany konkurs Leon?

W ofercie LEONA są konkursy z języka angielskiego, matematyki oraz sprawności zintegrowanych. Warunkiem przeprowadzenia konkursu z danego przedmiotu jest utworzenie się co najmniej 10-osobowej grupy ze szkoły.


Czy udział w konkursie jest płatny?

Tak. Każdy uczestnik uiszcza opłatę w wysokości 15 zł z czego 0,50 gr zostaje dla szkoły. Jest to kwota, którą przeznaczamy na nagrody, podziękowania dla organizatorów, dyplomy laureatów ale także dyplomy dla każdego uczestnika.


Kto zgłasza szkołę do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym “Leon”?

Za zgłoszenie, przeprowadzenie konkursów, zebranie opłaty wpisowej i wysłanie testów do organizatorów, odpowiedzialny jest nauczyciel, który podjął się przeprowadzenia konkursu w swojej placówce. Jest to tzw. szkolny koordynator konkursu. UWAGA! Koordynator nie sprawdza testów.


Jaki jest poziom trudności konkursów?

Pytania do konkursów opracowywane są przez czynnych zawodowo nauczycieli, w oparciu o aktualną podstawę programową dla poszczególnych klas i obowiązujące podręczniki szkolne dopuszczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Arkusz konkursowy w znacznej mierze składa się z testu, a większość pytań, nie powinna sprawić uczniom trudności. Zależy nam, aby konkursowicze poczuli, że sporo już wiedzą , a tym samym nie zniechęcali się do udziału w konkursach czy olimpiadach w przyszłości . Należy natomiast zaznaczyć, że są pytania, w których poprawne mogą być dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi. Te tzw. pytania podchwytliwe i zadania otwarte najczęściej pozwalają wyłonić najlepszych z najlepszych, czyli naszych laureatów.


Jak przebiega konkurs?

W każdej sesji podajemy 3 dni, w których powinny zostać przeprowadzone wszystkie zgłoszone konkursy Leona. Istotnym udogodnieniem jest fakt, iż to od szkoły zależy w jakich dniach (i o jakich godzinach) zostanie przeprowadzony konkurs z danego przedmiotu. To szkoła, biorąc pod uwagę np. wolne sale i dyspozycyjność uczniów ale także koordynatora (plan lekcji i zajęcia dodatkowe) wyznacza najodpowiedniejszy termin. Na konkurs przeznaczona jest godzina zegarowa (45 minut test+ 15 czas dodatkowy). Ważne jest dla nas, aby szkolny koordynator nie tłumaczył spraw organizacyjnych w trakcie trwania testu, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na jego wynik. W trakcie czasu dodatkowego nauczyciel powinien poinformować m.in: o konieczności wpisania imienia i nazwiska drukowanymi literami, o możliwości wystąpienia kilku prawidłowych odpowiedzi, o poprawnym zaznaczaniu odpowiedzi lub ewentualnym zaznaczaniu pomyłek. Czterdzieści pięć minut musi być przeznaczone tylko i wyłącznie na rozwiązywanie arkuszy konkursowych. UWAGA! Koordynator w klasach pierwszych może odczytywać polecenia, jednak w taki sposób, aby nie nasuwał on poprawnych odpowiedzi.


W jaki sposób zgłasza się chęć uczestnictwa?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce ZGŁOSZENIA. W razie ewentualnych zmian, formularz może być przez Państwa edytowany.


Ile czasu czeka się na ogłoszenie wyników?

Wyniki są podane maksymalnie po trzech miesiącach od zakończenia konkursu. Otrzymują je szkolni koordynatorzy na adres e-mail, podany w formularzu zgłoszeniowym. Arkusze konkursowe są przez nas sprawdzane dwukrotnie. Pytania zamknięte sprawdza przeznaczony do tego program. Pytania otwarte są sprawdzane przez utworzoną do tego komisję. Wyniki nie podlegają odwołaniu.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy dodatkowo o zapoznanie się z REGULAMINEM.

Terminy wiosennej sesji Leona w roku szkolnym 2022

Termin konkursów z języka angielskiego leon

Sesja jesienna. Termin zgłoszeń na testy wydrukowane do 20.10.2023

Sesja wiosenna. Termin zgłoszeń na testy wydrukowane do 07.03.2024

termin sesji konkurs z angielskiego

Sesja jesienna. Termin zgłoszeń na testy PDF do 08.11.2023

Sesja wiosenna. Termin zgłoszeń na testy PDF do 20.03.2024

Konkursy z angielskiego klasa 3

Sesja jesienna. Realizacja konkursów w szkole 13-15.11.2023

Sesja wiosenna. Realizacja konkursów w szkole 25-27.03.2024

Leon, konkurs dla każdego ucznia klas I-VIII

Znajdziesz tutaj wszystkie potrzebne informacje o naszych konkursach.

Poznaj opinie osób, które nam zaufały

Zaprojektowane dla Leon Ogólnopolski konkurs przedmiotowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz bezpłatnie Testy Leona
.