Regulamin konkursu ortograficznego LEON

 1. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Leon
  Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.
 2. Prawo do udziału w konkursie ma każdy uczeń szkoły podstawowej, który zgłosił się do konkursu.
 3. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczestników ze szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas).
 4. Zgłoszenie grupowe wszystkich nauczycieli i ich uczniów (ze szkoły) należy wysłać poprzez JEDEN formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie http://leon-konkursy.pl/formularz-zgoszeniowy.
 5. Konkurs należy przeprowadzić w terminach podanych przez organizatora w harmonogramie (dostępnym na naszej stronie www.leonkonkursy.pl/ortografia
 6. Organizator ustala ramy czasowe przeprowadzenia konkursu, godzina zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu, natomiast czas trwania konkursu wynosi 20 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 7. Organizator zobowiązuje się dostarczyć hasła i link do testów najpóźniej 1 dzień przed konkursem na e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 8. Konkurs Ortograficzny Leon jest tylko w formie testów a,b,c online, które uczniowie mogą wypełniać na laptopach lub smartfonach z dostępem do internetu.
 9. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca Nauczycielowi wpisowe w wysokości 14 zł od testu, które koordynator zbiorczo wpłaca na konto konkursu. 0,50 gr zostaje dla szkoły na cele organizacyjne. 
 10. Opłaty za konkurs należy dokonać na konto:
  Santander Bank Polska S.A./ CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI Sp. z o.o.
  44 1090 1115 0000 0001 4351 3691 (w tytule miejscowość, nazwa i numer szkoły )
 11. Opłaty za konkurs należy dokonać w momencie zgłaszania szkoły do konkursu. W przypadku, gdy wpłata nie zostanie dokonana zgłoszenie uznaje się za nieważne. Organizator na życzenie wystawia faktury VAT do dokonanych wpłat.
 12. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednym konkursie. Jeśli uczeń bierze udział w dwóch konkursach ponosi opłatę za każdy z nich oddzielnie.
 13. Konkurs ma formę testu, składającego się z pytań zamkniętych. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy otrzymują 1 punkt lub 2 punkty.
 14. Wpływ na miejsce ucznia będą miały zdobyte punkty oraz czas rozwiązania testu, czyli uczniowie, którzy zdobędą najwięcej punktów w najkrótszym czasie będą wyżej pozycjonowani w rankingu miejsc.
 15. Odpowiedzi zaznaczane są na testach poprzez kliknięcie w wybraną odpowiedź. Jeżeli uczeń chce zmienić wcześniej zaznaczoną odpowiedź, musi kliknąć inną odpowiedź.
 16. Uczestnicy przy logowaniu do testu muszą wpisać swoje imię i nazwisko oraz wybrać z listy nazwę swojej szkoły. Nazwy są wsiane od nazwy miejscowości.
 17. Hasła definiują poziom testów, dlatego tak ważne jest, aby uczniowe otrzymali tylko hasło do swojego testu. Np.: uczniowie klas 3 powinni, otrzymać tylko hasło do swojego testu, dzięki temu omyłkowo nie zalogują się do innego testu.
 18. Po wypełnieniu ostatniego zadania, lub po upływie czasu test zakończy się automatycznie i zostanie do nas wysłany, uczniowie nic nie muszą potwierdzać.
 19. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone do dwóch miesięcy po przeprowadzonym konkursie. 
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do  przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a szczególnie w rażących przypadkach prawo do dyskwalifikacji szkoły.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo niezapowiedzianej wizyty w szkole w dniu konkursu.
 22. W dniu konkursu liczba uczestników nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby podanej w zgłoszeniu. Nawet jeśli liczba ta jest mniejsza niż 90%, Organizator zwraca maksymalnie 10% dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem minimalnej liczby 10 uczestników.
 23. Nagrody w konkursie  przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. Za zajęcie:
  Miejsca od I do III – dyplom laureata + nagroda książkowa
  Miejsca od IV do X – dyplom laureata
  Miejsca od XI – dyplom uczestnictwa.
  Każde dziecko, które wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Leon” otrzyma dyplom uczestnictwa, niezależnie od uzyskanego wyniku. Każdy nauczyciel współorganizujący Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon” otrzyma podziękowanie za przeprowadzenie konkursu.
 24. Po upływie jednego miesiąca od daty zakończenia konkursu materiały konkursowe ulegają całkowitemu zniszczeniu.
 25. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu.
 26. Organizatorem konkursu jest CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI Sp. z o.o., 69-100 Kunowice, ul. Diamentowa 23, NIP 598-164-58-38

Zaprojektowane dla Leon Ogólnopolski konkurs przedmiotowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.